Колица од лима (вежба за седмаке)

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Сталак за лемилицу (вежба за седмаке)

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Занимања у области грађевинарства и пољопривредне производње

Послови у грађевинској групи занимања подразумевају припрему земљишта/терена за градњу, пројектовање и изградњу различитих грађевинских објеката (стамбени објекти, индустријске хале, путеви, мостови, бране итд…) Такође се раде послови финалне дораде и украшавања новоизграђених објеката као и поправка већ постојећих објеката. Припрема се техничка документација, израђују се пројекти, конструишу се објекти. У ову област, зависно од занимања, убрајају се и следећи послови: организовање и управљање градилиштем, контрола извршених радова, издавање употребних дозвола и управљање грађевинском механизацијом.
Ради се у пројектним бироима грађевинских предузећа, градским и општинским управама и на терену.

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗАНИМАЊА

Са трогодишњом школом:
Армирач – бетонирацДекоратер зидних површинаКерамичар, терацер, пећарКровопокривачМонтер суве градњеРуковалац грађевинске механизацијеСтаклорезацТесарВодоинсталатерЗидар / фасадер

Са четворогодишњом школом:
Геодетски техничар – геометарГрађевински техничар хидроградњеГрађевински техничар нискоградњеГрађевински техничар високоградњеГрађевински техничар за лабораторијска испитивања

Са високом школом струковних студија:
грађевински инжењер, инжењер геодезије, …

Са факултетом:
дипломирани грађевински инжењер, архитекта, дипломирани инжењер геодезије, …

Рад са биљкама:

У ову област занимања спадају послови који се обављају углавном на отвореном простору, без обзира на годишње доба и временске прилике (земљорадња, пошумљавање, заштита, лечење и узгој биљака). Такође, у ову групу можемо сврстати и послове уређивања и улепшавања зелених површина.
Може да се ради на фармама и пољопривредним газдинствима, при националним и градским парковима, шумским добрима итд.

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗАНИМАЊА

Са трогодишњом школом:
Цвећар / вртларПољопривредни произвођачРасадничарШумар

Са четворогодишњом школом:
Пољопривредни техничарШумарски техничарТехничар хортикултуреТехничар за пејзажну архитектуру

Са високом школом струковних студија:
струковни агроменаджер, струковни воћар и виноградар, струковни ратар и повртар

Са факултетом:
инжењер шумарства, инжењер шумарства за пејзажну архитектуру и хортикултуру, инжењери пољопривреде са усмерењима за ратарство и повртарство, воћарство и виноградарство, хортикултуру, мелиорације земљишта, пољопривредну технику.

Рад са животињама:

У  ову област занимања спадају послови који се обављају углавном на отвореном простору, без обзира на годишње доба и временске прилике (сточарство, рибарство, пчеларство, заштита, лечење и узгој животиња).
Може да се ради на фармама и пољопривредним газдинствима, шумским добрима, у ветеринарским амбулантама, узгајивачницама животиња итд.

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗАНИМАЊА

Са трогодишњом школом:
Шумар

Са четворогодишњом школом:
Пољопривредни техничарШумарски техничарТехничар за ловство и рибарствоВетеринарски техничарЗоотехничар

Са високом школом струковних студија:
струковни ветеринар, струковни сточар

Са факултетом:
доктор ветеринарске медицине, инжењер за зоотехнику

Посетите сајат:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/cir/index.php

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Рециклажа материјала у пољопривреди и заштита животне средине

Под пољопривредним отпадом подразумевамао све остатке у пољопривредној производњи као што су : слама, лишће, неискоришћени остаци хране домаћих животиња, природни течни стајњак итд. Овај отпад се назива биомаса која је велики извор загађења а може да буде значајан извор енергије.

Од пољопривредног отпада се може добити и хумус који се користи као ђубриво за прихрањивање земљишта, биљака, као и био гориво за покретање аутомобила. Такође се пољопривредни отпад може претворити у пелет и брикете, енергенте за грејање просторија.

Процес добијања биогаса, као погонског горива за производњу топлотне и електричне енергије, погледати анимацију на адреси  http://www.esco.rs/biogas.html

Рециклажом у пољопривредној производњи може се допринети уштеди природних ресурса и очувању животне средине.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија се бави производњом, складиштењем, прерадом, снабдевањем становништва храном.

Већина хране је биљног поријекла. Ту спадају житарице, поврће и воће.

Људи за исхрану користе и месо и месне прерађевине, млеко и млечне прерађевине, јаја.

У задње време тежи се органској производњи хране, што подразумева производњу хране засновану на природној бази без употребе хемијских средстава за прихрану и заштиту биљака.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Рециклажа материјала у грађевинарству и заштита животне средине

Послове рушења прати велика количина отпадног материјала: бетона, камена, челика, дрвета… Отпад се у сировом стању, у којем се после рушења налази, мора транспортовати до депоније. Трошкови депоновања отпадног материјала су знатни, посебно приликом рушења великих објеката.

Рециклажа грађевинског отпада обухвата следеће фазе: разврставања материјала по саставу,
сечења бетонског гвожђа и дробљења бетона, камена и других крутих материјала.
После дробљења, материјали (бетон, камен…) класирају се по величини и транспортују до властитих градилишта или се испоручују купцима. Примена овог материјала је веома широка. Користи се као подлога пре бетонирања, приликом изградње саобраћајница, различитих платоа, за израду зидних елемената. Овако обрађен материјал испоручује се по цени која је далеко нижа од класичних природних материјала.

Рециклажом грађевинског отпада помаже се очувању природе и животне средине, смањује се потрошња нових сировина, одлагање грађевинског отпада заузима мање простора, смањује се стварање штетних гасова при производњи нових грађевинских материјала.


Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Организација рада у грађевинарству

Организација рада у грађевинарству обухвата следеће послове:

-организацију градилишта-уређивање површина намењених за изградњу

-одређивање начина градње

-планирање потребних радника и техничких средстава

-праћење извршења послова

Грађавински инжињери на основу пројеката, а пре почетка градње треба да ураде статичке и динамичке планове. Статички планови се односе на све ресурсе тј. на грађевинске материјале, радну снагу, техничка средства , енергију, а динамички планови се односе на временско предвиђање радова.

Изградњу објекта прате архитекте, грађевински инжињери и грађевински техничари.

Грађевинске радове смо поделили на:

-припремне радове-обележавање и уређивање градилишта

-основни грађевински радови-земљани, бетонски, армирачки, зидарски, тесарски, изолатерски, столарски, кровопокривачки радови, допремање материјала, израда прилаза

-инсталатерски радови-израда водовода, канализације, електричне и грејне инсталације

-завршни радови – молерско – фарбарски радови, керамичарски, паркетарски радови, уређење зелених површина.

Извођач радова у току рада води грађевински дневник (документ о току и начину градње) и инспекцијски дневник (дневник извршених надзора). Након завршетка радова ти документи се предају инвеститору који утврђује квалитет изведених радова.

На крају радова извођач треба да уклони све приврмене објекте и уреди простор око изграђеног објекта.

Објављено под 6. разред | Оставите коментар

Пренос података између ИКТ уређаја

Дигитална писменост подразумева могућност коришћења информационо комуникационих технологија (ИКТ) за проналажење, стварање и размену дигиталних садржаја.
Рачунарски систем- рачунари су уређаји који обављају аутоматску обраду података.
Састоје се од:

  • Хардвера- обухвата оне делове рачунара које можете да додирнете, тј. „физичке“ делове рачунара.
  • Софтвера- односи се на програме по којима рачунар ради.


УСБ кабал
Уз купљен телефон, у паковању се добије пуњач и УСБ кабел. Тај кабал служи за пуњење, и служи да направи комуникацију између рачунара и телефона. Када повежете рачунар и телефон помоћу УСБ кабла, меже се између осталог и пребацивати садржај са телефона на рачунар.
Рачунар ће, при првом повезивању са телефоном, са интернета преузети све неопходне драјвере и инсталирати их. Након тога, меморија телефона ће се приказати као УСБ флаш меморија. Једноставним копирањем фолдера DCIM, у којем се иначе налазе све фотографије и видео записи, могу се пребацити све датотеке на рачунар. Морамо додати и то да готово сви озбиљни произвођачи телефона као што су HTC, LG, Sony, Samsung, iPhone итд. својим корисницима пружају програм који се инсталира на рачунар, преко ког можете прегледати садржај, копирати га или преместити на рачунар. Те програме можете преузети са званичног сајта произвођача телефона који користите. Рецимо за Samsung се тај програм назива “Samsung Kies”.
MicroSD
Уколико ваш телефон подржава MicroSD картицу, све фотографије и видео записи ће бити сачувани директно на њу.
Садржаја са MicroSD меморије се лако пребацује на рачунар. Потребно је убацити MicroSD картицу у адаптер који је конвертује у SDHC картицу и прикачити је на читач који лаптоп има. Тада ће, исто као и преко кабла, појавити меморија у виду нове партиције којој приступате дуплим кликом.

Bluetooth се може користити за повезивање уређаје са телефоном без кабла. Када упарите Bluetooth уре

Дигитална писменост подразумева могућност коришћења информационо комуникационих технологија (ИКТ) за проналажење, стварање и размену дигиталних садржаја.
Рачунарски систем- рачунари су уређаји који обављају аутоматску обраду података.
Састоје се од:

-Хардвера- обухвата оне делове рачунара које можете да додирнете, тј. „физичке“ делове рачунара.
-Софтвера- односи се на програме по којима рачунар ради.

Пренос података између ИКТ уређаја

УСБ кабал

Уз купљен телефон, у паковању се добије пуњач и УСБ кабал. Тај кабал служи за пуњење, и служи да направи комуникацију између рачунара и телефона. Када повежете рачунар и телефон помоћу УСБ кабла, може се између осталог и пребацивати садржај са телефона на рачунар.
Рачунар ће, при првом повезивању са телефоном, са интернета преузети све неопходне драјвере и инсталирати их. Након тога, меморија телефона ће се приказати као УСБ флеш меморија. Једноставним копирањем фолдера DCIM, у којем се иначе налазе све фотографије и видео записи, могу се пребацити све датотеке на рачунар. Готово сви произвођачи телефона као што су HTC, LG, Sony, Samsung, iPhone итд. својим корисницима пружају програм који се инсталира на рачунар, преко ког можете прегледати садржај, копирати га или преместити на рачунар. Те програме можете преузети са званичног сајта произвођача .
MicroSD
Уколико ваш телефон подржава MicroSD картицу, све фотографије и видео записи ће бити сачувани директно на њу.
Садржај са MicroSD меморије се лако пребацује на рачунар. Потребно је убацити MicroSD картицу у адаптер који је конвертује у SDHC картицу и прикачити је на читач који лаптоп има. Тада ће, исто као и преко кабла, појавити меморија у виду нове партиције којој приступате дуплим кликом.

Bluetooth се може користити за повезивање уређаје са телефоном без кабла. Када упарите Bluetooth уређај први пут, уређаји могу да се аутоматски упарују. Ако је телефон повезан са нечим преко Bluetooth-а, у врху екрана ћете видети икону за Bluetooth.
Након упаривања слика се аутоматски шаље.
На веома сличан начин врши се пребацивање слика са таблет уређаја или дигиталног фотоапарата.

ђај први пут, уређаји могу да се аутоматски упарују. Ако је телефон повезан са нечим преко Bluetooth-а, у врху екрана ћете видети икону за Bluetooth.
Након упаривања слика се утоматски шаље.
На веома сличан начин врши се пребацивање слика са таблет уређаја или дигиталног фотоапарата.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Цртање помоћу рачунара

Прошле године смо научили цртање у програму SketchUp.

Пошто ове године обрађујемо машинство, потребно је подесити алатке за цртање и котирање које важе за машинство (јединице мере у милиметрима, котни број на средини и изнад котне линије, котне линије завршавају стрелицама).

Подешавања се врше на местима као што је приказано на сликамa:

Имате и online верзију програма и налази се на следећем линку:
https://bit.ly/2JdFrB2
Потребно је да се пријавите преко Google или Microsoft налога и можете да цртате.
У прилогу су приказане слике везане за алатке за котирање и подешавање котирања online верзији.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Употреба 3D штампе у изради тродимензионалних модела и макета

Да би неки модел могли да штампамо у 3Д, морали би имати 3Д штампач, материјал, софтвери рачунар.

Потребно је прво припремити 3Д модел у дигиталном облику, односно нацртати предмет у неком програму за цртање 3Д модела. За то нам може послужити и SketchUp. Када смо нацртали предмет, треба га сачувати на одређеном месту на рачунару.

Када смо то урадили, треба покренути апликацију, која се користи за тај 3Д штампач и која има задатак да цртеж који смо извезли пребаци у облик који ће 3Д штампач да препозна и може да одштампа.

У тродимензионалној штампи објекат се креира сукцесивним наношењем слојева материјала. 3Д штампа представља генерално брже, јефтиније и лакше решење од других технологија производње 3Д објеката.

Једна од највећих примена 3 Д штампе увек ће бити, коришћење при изради прототипова нових уређаја и предмета, где је дизајнерима омогућено да предмете које су замислили и нацртали држе у рукама за неколико сати уместо да чекају на израду и изливање предмета скупом технологијом калупа. Примену има и у медицини, при прављењеу хране у свемиру итд.

Објављено под 5. разред | 1 коментар