Рециклажа материјала у грађевинарству и заштита животне средине

Послове рушења прати велика количина отпадног материјала: бетона, камена, челика, дрвета… Отпад се у сировом стању, у којем се после рушења налази, мора транспортовати до депоније. Трошкови депоновања отпадног материјала су знатни, посебно приликом рушења великих објеката.

Рециклажа грађевинског отпада обухвата следеће фазе: разврставања материјала по саставу,
сечења бетонског гвожђа и дробљења бетона, камена и других крутих материјала.
После дробљења, материјали (бетон, камен…) класирају се по величини и транспортују до властитих градилишта или се испоручују купцима. Примена овог материјала је веома широка. Користи се као подлога пре бетонирања, приликом изградње саобраћајница, различитих платоа, за израду зидних елемената. Овако обрађен материјал испоручује се по цени која је далеко нижа од класичних природних материјала.

Рециклажом грађевинског отпада помаже се очувању природе и животне средине, смањује се потрошња нових сировина, одлагање грађевинског отпада заузима мање простора, смањује се стварање штетних гасова при производњи нових грађевинских материјала.


Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Организација рада у грађевинарству

Организација рада у грађевинарству обухвата следеће послове:

-организацију градилишта-уређивање површина намењених за изградњу

-одређивање начина градње

-планирање потребних радника и техничких средстава

-праћење извршења послова

Грађавински инжињери на основу пројеката, а пре почетка градње треба да ураде статичке и динамичке планове. Статички планови се односе на све ресурсе тј. на грађевинске материјале, радну снагу, техничка средства , енергију, а динамички планови се односе на временско предвиђање радова.

Изградњу објекта прате архитекте, грађевински инжињери и грађевински техничари.

Грађевинске радове смо поделили на:

-припремне радове-обележавање и уређивање градилишта

-основни грађевински радови-земљани, бетонски, армирачки, зидарски, тесарски, изолатерски, столарски, кровопокривачки радови, допремање материјала, израда прилаза

-инсталатерски радови-израда водовода, канализације, електричне и грејне инсталације

-завршни радови – молерско – фарбарски радови, керамичарски, паркетарски радови, уређење зелених површина.

Извођач радова у току рада води грађевински дневник (документ о току и начину градње) и инспекцијски дневник (дневник извршених надзора). Након завршетка радова ти документи се предају инвеститору који утврђује квалитет изведених радова.

На крају радова извођач треба да уклони све приврмене објекте и уреди простор око изграђеног објекта.

Објављено под 6. разред | Оставите коментар

Пренос података између ИКТ уређаја

Дигитална писменост подразумева могућност коришћења информационо комуникационих технологија (ИКТ) за проналажење, стварање и размену дигиталних садржаја.
Рачунарски систем- рачунари су уређаји који обављају аутоматску обраду података.
Састоје се од:

  • Хардвера- обухвата оне делове рачунара које можете да додирнете, тј. „физичке“ делове рачунара.
  • Софтвера- односи се на програме по којима рачунар ради.


УСБ кабал
Уз купљен телефон, у паковању се добије пуњач и УСБ кабел. Тај кабал служи за пуњење, и служи да направи комуникацију између рачунара и телефона. Када повежете рачунар и телефон помоћу УСБ кабла, меже се између осталог и пребацивати садржај са телефона на рачунар.
Рачунар ће, при првом повезивању са телефоном, са интернета преузети све неопходне драјвере и инсталирати их. Након тога, меморија телефона ће се приказати као УСБ флаш меморија. Једноставним копирањем фолдера DCIM, у којем се иначе налазе све фотографије и видео записи, могу се пребацити све датотеке на рачунар. Морамо додати и то да готово сви озбиљни произвођачи телефона као што су HTC, LG, Sony, Samsung, iPhone итд. својим корисницима пружају програм који се инсталира на рачунар, преко ког можете прегледати садржај, копирати га или преместити на рачунар. Те програме можете преузети са званичног сајта произвођача телефона који користите. Рецимо за Samsung се тај програм назива “Samsung Kies”.
MicroSD
Уколико ваш телефон подржава MicroSD картицу, све фотографије и видео записи ће бити сачувани директно на њу.
Садржаја са MicroSD меморије се лако пребацује на рачунар. Потребно је убацити MicroSD картицу у адаптер који је конвертује у SDHC картицу и прикачити је на читач који лаптоп има. Тада ће, исто као и преко кабла, појавити меморија у виду нове партиције којој приступате дуплим кликом.

Bluetooth се може користити за повезивање уређаје са телефоном без кабла. Када упарите Bluetooth уре

Дигитална писменост подразумева могућност коришћења информационо комуникационих технологија (ИКТ) за проналажење, стварање и размену дигиталних садржаја.
Рачунарски систем- рачунари су уређаји који обављају аутоматску обраду података.
Састоје се од:

-Хардвера- обухвата оне делове рачунара које можете да додирнете, тј. „физичке“ делове рачунара.
-Софтвера- односи се на програме по којима рачунар ради.

Пренос података између ИКТ уређаја

УСБ кабал

Уз купљен телефон, у паковању се добије пуњач и УСБ кабал. Тај кабал служи за пуњење, и служи да направи комуникацију између рачунара и телефона. Када повежете рачунар и телефон помоћу УСБ кабла, може се између осталог и пребацивати садржај са телефона на рачунар.
Рачунар ће, при првом повезивању са телефоном, са интернета преузети све неопходне драјвере и инсталирати их. Након тога, меморија телефона ће се приказати као УСБ флеш меморија. Једноставним копирањем фолдера DCIM, у којем се иначе налазе све фотографије и видео записи, могу се пребацити све датотеке на рачунар. Готово сви произвођачи телефона као што су HTC, LG, Sony, Samsung, iPhone итд. својим корисницима пружају програм који се инсталира на рачунар, преко ког можете прегледати садржај, копирати га или преместити на рачунар. Те програме можете преузети са званичног сајта произвођача .
MicroSD
Уколико ваш телефон подржава MicroSD картицу, све фотографије и видео записи ће бити сачувани директно на њу.
Садржај са MicroSD меморије се лако пребацује на рачунар. Потребно је убацити MicroSD картицу у адаптер који је конвертује у SDHC картицу и прикачити је на читач који лаптоп има. Тада ће, исто као и преко кабла, појавити меморија у виду нове партиције којој приступате дуплим кликом.

Bluetooth се може користити за повезивање уређаје са телефоном без кабла. Када упарите Bluetooth уређај први пут, уређаји могу да се аутоматски упарују. Ако је телефон повезан са нечим преко Bluetooth-а, у врху екрана ћете видети икону за Bluetooth.
Након упаривања слика се аутоматски шаље.
На веома сличан начин врши се пребацивање слика са таблет уређаја или дигиталног фотоапарата.

ђај први пут, уређаји могу да се аутоматски упарују. Ако је телефон повезан са нечим преко Bluetooth-а, у врху екрана ћете видети икону за Bluetooth.
Након упаривања слика се утоматски шаље.
На веома сличан начин врши се пребацивање слика са таблет уређаја или дигиталног фотоапарата.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Цртање помоћу рачунара

Прошле године смо научили цртање у програму SketchUp.

Пошто ове године обрађујемо машинство, потребно је подесити алатке за цртање и котирање које важе за машинство (јединице мере у милиметрима, котни број на средини и изнад котне линије, котне линије завршавају стрелицама).

Подешавања се врше на местима као што је приказано на сликамa:

Имате и online верзију програма и налази се на следећем линку:
https://bit.ly/2JdFrB2
Потребно је да се пријавите преко Google или Microsoft налога и можете да цртате.
У прилогу су приказане слике везане за алатке за котирање и подешавање котирања online верзији.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Употреба 3D штампе у изради тродимензионалних модела и макета

Да би неки модел могли да штампамо у 3Д, морали би имати 3Д штампач, материјал, софтвери рачунар.

Потребно је прво припремити 3Д модел у дигиталном облику, односно нацртати предмет у неком програму за цртање 3Д модела. За то нам може послужити и SketchUp. Када смо нацртали предмет, треба га сачувати на одређеном месту на рачунару.

Када смо то урадили, треба покренути апликацију, која се користи за тај 3Д штампач и која има задатак да цртеж који смо извезли пребаци у облик који ће 3Д штампач да препозна и може да одштампа.

У тродимензионалној штампи објекат се креира сукцесивним наношењем слојева материјала. 3Д штампа представља генерално брже, јефтиније и лакше решење од других технологија производње 3Д објеката.

Једна од највећих примена 3 Д штампе увек ће бити, коришћење при изради прототипова нових уређаја и предмета, где је дизајнерима омогућено да предмете које су замислили и нацртали држе у рукама за неколико сати уместо да чекају на израду и изливање предмета скупом технологијом калупа. Примену има и у медицини, при прављењеу хране у свемиру итд.

Објављено под 5. разред | 1 коментар

Основне компоненте ИКТ уређаја

Основне компоненте рачунара су:

матична плоча, процесор, графичка карта, РАМ меморија, хард диск и ССД.

 

Матична плоча је штампана плоча са многобројним електронским елементима (интегрисана кола, отпорници, кондензатори, транзистори). Служи за повезивање делова рачунара у функционалну целину, омогућава њихово напајање струјом и њихову међусобну комуникацију. Од њеног квалитета зависи квалитет рачунара.

maticna ploca

 Најзначајнија карактеристика матичне плоче јесте који тип процесора може да подржи ( тип socket-a) и тип меморије коју подржава ( брзину и капацитет). Од велочине матичне плоче зависи колико ћемо додатних компоненти моћи прикључити.

Чипсет је сет електронских компоненти у интегрисаном колу (чипу) које управљају протоком података између процесора, меморије и периферије. Чипсети су често дизајнирани за рад са посебним врстама микропроцесора. Због контролисања комуникација између процесора и вањских уређаја, чипсет игра веома важну улогу у одређивању рачунарских особина.

Микропроцесор је “ срце“ сваког рачунара. По укључењу рачунара добија инструкције за рад од BIOS -а. Када се покрене оперативни систем и други програми, даље од њих добија инструкције. Он управља процесом обраде и узајамном комуникацијом свих делова рачунара. Његова најбитнија карактеристика је брзина- радни такт, која се мери GHz и представља брзину обраде једне операције у секунди. Најпознатији произвођачи су Intel и AMD.

mikroprocesor na ploci

 Од тренутка када се укључи рачунар па док се не искључи, микропроцесор непрекидно користи меморију. Када се говори о меморији обично се мисли на RAM меморију коју најчешће називамо “оперативна меморија”
 Оперативна меморија, кеш и регистри чувају податке само привремено, док је рачунар укључен у струју.
RAM меморија,  скраћено од  en.   Random Access Memory  (меморија насумичног приступа), меморија у коју се подаци могу и уписивати и читати и чијем садржају се може приступити по било ком редоследу. Брзина и величина ове меморије утиче на особине рачунарског система нпр. DD4, 3200 MHz, 16 Gb.

SSD – Solid State Drive јесте нови тип меморије за трајно чување података и представља замену за хард диск. SSD дискови немају покретних делова и раде на принципу USB меморије, али имају веће брзине читања и уписивања података што утиче и на брзину рачунара.

Графичка карта је намењена за обраду и приказ слика на монитору. Може бити интегрисана, али најчешће се среће као посебна компонента.

 

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола

Да би разумели како функционишу струјна кола, могу се користити разни програми за симулацију рада струјних кола.

Phet.colorado.edu

Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб

 

 
Кликни и започни
Picture

  1. Користећи Омов закон I=U/R израчунати вредност јачине електричне струје I = ? A (ампера), ако је вредност електричног напона U= 9 V (волти) а електричне отпорности R = 100Ω (ампера).
  2. Покренути PHET симулацију и креирати исто струјно коло са овим параметрима
  3. Користећи амперметар у симулацији, проверити вредност јачине струје и упореди са резултатом добијеним рачунским путем

Објављено под 8. разред | 1 коментар

Кућне електричне инсталације

Да би се могла планирати и поставити електрична инсталација потребно је познавати поред електроинсталационог материјала и појам струјног кола и његово практично реализовање, пројектовање и цртање шема.

Проводници  се након увођења у кућу доводе до главних осигурача, а затим до електричног бројила који се налазе на разводној табли. После електричног бројила се рачвају у више огранака -струјних кола-струјно коло  шуко прикључница, струјно коло сијалица, обичних прикључница, звонца итд…

Потрошачима се доводи трансформисани напон тако што се доводе  4 проводника ваздушним или подземним путем и један од њих је уземљен и има напон 0, остале три фазе имају напон 220 волти.

 

Једнифазно струјно коло је прикључено на 1 фазу, а трофазно струјно коло је прикључено на 3 фазе.

Уземљење

У електротехници се  термин уземљење  користи за директну физичку везу са земљом-тлом, за потребе заштите од удара муња (громобран) и уједначавања потенцијала. У кућним електроинсталацијама уземљење је проводник спојен са земљом. Ако услед квара фазни проводник дође у додир с металним кућиштем уређаја који је уземљен, кроз фазни проводник протицаће велика струја. Велика струја тренутно избацује осигурач и на тај начин штити електричну инсталацију и људе.  Изводи се тако што се поцинкована трака, на коју су повезани сви заштитни водови инсталације, полаже у земљу. Отпор заштитног вода мора бити мали како би се опасност од струјног удара свела на минималну меру. Сваки електрични уређај с металним деловима који могу доћи у додир с људима мора бити повезан преко заштитног вода на уземљење (бојлер, електрични штедњак, грејалица, пегла, веш машина и слично).

Једно струјно коло сачињавају пријемник, извор електричне енергије и проводници који повезују пријемник са извором.

У домаћинству постоје: струјно коло сијалице са прекидачем, струјно коло бојлера са прекидачем, струјно коло решоа, струјно коло штедњака…

-струјно коло сијалице са једнополним прекидачем

-струјно коло сијалица са серијским прекидачем

-струјно коло сијалице са наизменичним прекидачем

-струјно коло сијалице, утичнице и једнополног прекидача

-струјно коло сијалица у серијској вези

-струјно коло сијалица у паралелној вези

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ

Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ

Кроз читаву историју људи су се трудили да новим изумима олакшају рад и живот. Циљ је био да се са што мање напора и уложене енергије дође до резултата. Најпре  су коришћене само просте машине (полуга, стрма раван, клин, котур и сл.) а за транспорт се користиле животиње. Затим је измишљена парна машина а касније и мотори са унутрашњим сагоревањем, електромотори итд.  Производња се из мануфактурне пребацила у масовну, транспорт људи и робе достигао је невероватне брзине, напредак се огледа у свакој људској делатности. све ово је убрзало живот људи и јавила се потреба да се рад човека, не само физички већ и мисаони, растерети употребом информационих технологија (ИТ). Како се рачунари повезани и врше међусобну размену података и програма говоримо о информационо-комуникационим технологијама (ИКТ). Рачунари, који су опремљени сензорима, комуникационим каналима и одговарајућим програмима, користе се за  за управљање процесима и уређајима, без учешћа човека или уз веома малу интервенцију. Ова технологија се назива, већ прихваћено у свету, назива Internet of Things („Интернет ствари“). Често се уређаји којима се управља рачунарима помоћу ове технологије називају „паметни“ или „интелигентни“ уређаји, јер могу самостално раде и регулишу свој рад. 
Управљање електричним, машинским и електричним склоповима апарата, уређаја и машина омогућено је помоћу великог броја повезаних рачунара који реализују различите акције без директног мешања људи. Уређаји су опремљени сензорима који прикупљају и шаљу податке на обраду а на основу тога врши се управљање процесима или уређајима и машинама.
Internet of Things (IoT) технологија се примењује  у свим областима људске делатности, од приватних (мањих) послова до великих корпорација, у индустрији, здравству, пољопривреди, економији, грађевинарству итд.

Picture

ИКТ се користи за праћење, управљање, контролу производа у индустрији и назва се Industrial Internet of Things (IIoT) . Њена примена је од настанка идеје до реализације и пласмана готових производа. ​Интелигентни системи прате и контролишу израду делова у индустрији, уочавају грешке и сигнализирају, пре појаве већег шкарта, или сами у ходу отклањају узроке.

Internet of Things (скраћено IoT) на нашем језику се преводи као Интернет ствари или Интернет интелигентних уређаја. То је појам који се односи на милијарде физичких уређаја широм света опремљених сензорима и софтверима, који су тренутно повезани на интернет како би прикупљали и делили податке. На тај начин, овим уређајима се омогућава тзв. „дигитална интелигенција“, тј. даје им се могућност да без учешћа човека користе потребне податке у одговарајуће време, уз помоћ којих уређаји могу сами да регулишу свој рад.

Интернет интелигентних уређаја је технологија која обезбеђује ефикасно повезивање дигиталног и физичког света, тј. повезивање сензора и актуатора из стварног света са интернетом. Другим речима, то је скуп међусобно повезаних уређаја, односно систем механичких и дигиталних машина и предмета, који омогућава да се подаци преносе преко интернета, а да се при том не захтева интеракција између људи или између људи и компјутера.
IoT и паметне куће
Паметне куће су места чије функционисање је заснована IoT  технологији, где има пуно ствари и предмета, апарата и уређаја који су повезани на интернет. То је једна од области у којој се велике технолошке компаније, као што су Amazon, Google и Apple, жестоко надмећу. Најочигледнији пример су паметни звучници као што су Amazon Echo, али такође постоје и паметни прекидачи и утичнице, сијалице, камере, термостати, паметни фрижидери…

Осим што се сви ови паметни уређаји показују као сјајна новина у опремању кућа и власницима знатно олакшавају живот, постоји и много озбиљнија страна њихове примене. Наиме, паметни уређаји могу помоћи старијим и болесним људима да буду независни од других и да олакшају породици или старатељима да комуницирају са њима и да их прате.

Најзад, ако добро разумемо како функционишу паметни уређаји у нашој паметној кући, и знамо све њихове могућности, као и начине њиховог правилног подешавања, можемо уштедети енергију – на пример, смањити трошкове електричне енергије или трошкове грејања.


То могу бити најједноставније играчке за децу, али и много озбиљније и сложеније ствари, као што су, на пример, млазни мотори опремљени хиљадама сензора који им служе да прикупљају податке и шаљу повратне информације. И више од тога – сензорима је могуће покрити читаве регије и области, како би уз њихову помоћ могли да контролишемо животну средину (ниво буке или загађења) или да вршимо безбедносни надзор над тим подручјима.

Данас се већ увелико користе разне паметне ствари – наши телевизори и наши фрижидери могу бити паметни, имамо системе видео надзора опремљене разним сензорима, паметно осветљење, паметно грејање, паметне куће и паметне градове. IoT технологија се примењује у пољопривреди, фабрикама, у саобраћају…

Picture

Ево и неколико једноставних примера:

Паметна сијалица се може укључити или искључити уз помоћ апликације на паметном телефону и тако она постаје интернет ствар. Уличне светиљке или осветљење у канцеларијама и другим пословним објектима поседују сензоре покрета, па се уз помоћ тих сензора саме пале када региструју нечије присуство, истовремено шаљући преко интернета (апликације) повратну информацију (упозорење).
Уз помоћ топлотних сензора системи грејања сами регулишу температуру у кући или стану, у зависности од тога да ли има присутних људи или не.
Уз помоћ сензора дима сигурносни системи преко интернет апликације шаљу упозорење на пожар.
Паметни фрижидери превазилазе оно што су могли класични комбиновани фрижидери јер уз помоћ термо сензора сами регулишу сложене програме управљања температуром и могу чак слати обавештења када у фрижидеру нестане одређених намирница.
У паметним градовима постоје чак и паметни контејнери који сами упозоравају да су пуни и да их је потребно испразнити.
У пољопривреди се користе паметни системи наводњавања, који одређују оптималну количину воде потребну за заливање пластеника, њива и другог пољопривредног земљишта.
Важно је напоменути да се термин IoT користи за уређаје за које се обично не претпоставља да би могли да имају интернет конекцију и који могу да комуницирају са мрежом независно од људског учествовања. Тако на пример, рачунари се генерално не сматрају IoT уређајем, као ни паметни телефони – иако је паметни телефон препун разних сензора. Међутим, паметни сат, фитнес наруквица или било који други уређај који можете носити свуда са собом се сматрају IoT уређајем.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Професије у области електротехнике

Електротехника обухвата производњу електричне енергије, пренос као и све врсте њене употребе. Електротехником се бави електроинжињери, електротехничари, електричари разних профила и аутоелектричари.

Радници у овој грани технике раде на пословима постављања електричних водова, производе електричне машине и делове, монтирају уређаје, машине, светлосне уређаје и слично. Аутоелектричари одржавају електричне и електроничке уређаје и инсталације у аутомобилу, монтирају и демонтирају расвету аутомобила и регулишу стартовање возила.Информатичким технологијама се баве информатичари, програмери, а уско је повезана са свим осталим пословима и занимањима.

Информационо комуникационе технологије (ИКТ) су присутне у свим гранама савременог света од наставе у школи, у аутомобилу док се возите, у медицини, у продавници док плаћате рачуне и слично.

Обезбеђују у свакодневном раду подршку компјутерских система, инсталирање нових програма и опреме, успостављање и одржавање мреже и других система за комуникацију података и рад с њима, обезбеђивање техничког надзора производње, употребе, одржавање и поправке телекомуникационих система.

Роботика је грана науке о роботима, њиховом дизајну, изради и примени. Обухвата поље информатике, машинске технике и електротехнике. Роботиком се баве инжињери и техничари роботике.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар