Пливајуће светло

Ова галерија садржи 4 фотографије.

Пливајуће светло

Gallery | Оставите коментар

Транзистор као мигавац

 

 

 

 

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Израда мекете викендице

Ова галерија садржи 12 фотографија.

Gallery | Оставите коментар

Корпице за јаја

Ова галерија садржи 12 фотографија.

Gallery | Оставите коментар

Упознајмо интересантна занимања…

У петак, 8.4.2016. године смо били у посети Машинској техничкој школи  „Радоје Дакић“ и имали смо прилике да видимо како изгледају CNC машине, како се на њима ради и да се упознамо са лепим занимањима као што су:

-машински техничар за компјутерско конструисање

-техничар за мехатронику

-техничар за роботику

-техничар за компјутерско управљање итд.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наши успеси…

На општинском такмичењу Николија Стаменковић је заузела 3. место у категорији 5. разреда у дисциплини-папирно моделарство, а Јанко Петровић 3. место у категорији 7. разреда у дисципини -дизалице. Обоје су се пласирали на градско такмичење.

jn

На градском такмичењу из техничког и информатичког образовања, ученик 7-2 Јанко Петровић је освојио 3. место у дисциплини дизалице и пласирао се на републичко такмичење.

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Водоводна и канализациона инсталација

Водовод служи за довођење чисте воде од изворишта до стамбене зграде и стана.
Водоводни систем делимо на: спољни и унутрашњи водовод.
Спољни водовод има следеће делове: захват воде (каптажа), црпне станице, уређаје за пречишћавање, за прикупљање воде у резервоаре, довод до насеља и развод по улицама.

dovod vode -šema

     Довод воде: 1. бунар; 2. пумпа; 3. систем за  филтрирање; 4. резервосар за воду; 5. мерни и регулациони уређаји; 6. цевовод; 7. потрошач

Унутрашњи (кућни) водовод има три главна дела: прикључак за уличну водоводну цев, увод у зграду и разводну мрежу по згради.

водоводна инсталација

Нека домаћинства снабдевају се водом из  бунара, помоћу хидрофора. То је заправо електрична (најчешће електромагнетна) хидраулична пумпа која црпи воду из бунара и даје јој притисак потребан за кретање кроз цеви навише. Овај систем често се комбинује са системом слободног пада воде.

У овом случају пумпа из бунара шаље воду у резрвоар на тавану одакле се она системом слободног пада расподељује до потрошача – славина.

Водоводну инсталацију чине цеви, цевни прикључци (спојнице, лукови, рачве, редуцири), цевни затварачи (славине, вентили и засуни) и потрошачи (бојлер, водокотлић, судопера, лавабо, туш, биде, када, итд).

Водомер мери потрошњу воде у кубним метрима.

водомер

Кућна канализација поставља се ради одвођења употребљене и запрљане воде из санитарних уређаја. Кућна канализација има три основна дела: прикључак на уличну канализацију или септичку јаму, дворишну мрежу и унутрашњу кућну мрежу.

kanalizacija

Канализациона инсталација: 1. прикључак на градску канализацију; 2. мрежа одвођења спољашњих вода; 3. хоризонтална сабирна цев; 4. прикључна цев од санитарних уређаја; 5. хоризонтална сабирна цев; 6. вертикална сабирна цев; 8. озрачна цев

Сифон- водени затварач је заправо обична намерно направљена кривина у канализационој инсталацији у којој се вода увек задржава, који спречава улазак непријатних мириса из канализације у стан.

 

Најчешћи кварови на водоводно-канализационој инсталацији су запушавање сифона и цурење воде на славинама.

presek slavine.jpg

Објављено под 6. разред | Оставите коментар