Архиве аутора: srasica

Колица од лима (вежба за седмаке)

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Сталак за лемилицу (вежба за седмаке)

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Занимања у области грађевинарства и пољопривредне производње

Послови у грађевинској групи занимања подразумевају припрему земљишта/терена за градњу, пројектовање и изградњу различитих грађевинских објеката (стамбени објекти, индустријске хале, путеви, мостови, бране итд…) Такође се раде послови финалне дораде и украшавања новоизграђених објеката као и поправка већ постојећих објеката. … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Рециклажа материјала у пољопривреди и заштита животне средине

Под пољопривредним отпадом подразумевамао све остатке у пољопривредној производњи као што су : слама, лишће, неискоришћени остаци хране домаћих животиња, природни течни стајњак итд. Овај отпад се назива биомаса која је велики извор загађења а може да буде значајан извор … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија се бави производњом, складиштењем, прерадом, снабдевањем становништва храном. Већина хране је биљног поријекла. Ту спадају житарице, поврће и воће. Људи за исхрану користе и месо и месне прерађевине, млеко и млечне прерађевине, јаја. У задње време тежи се … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Рециклажа материјала у грађевинарству и заштита животне средине

Послове рушења прати велика количина отпадног материјала: бетона, камена, челика, дрвета… Отпад се у сировом стању, у којем се после рушења налази, мора транспортовати до депоније. Трошкови депоновања отпадног материјала су знатни, посебно приликом рушења великих објеката. Рециклажа грађевинског отпада … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Организација рада у грађевинарству

Организација рада у грађевинарству обухвата следеће послове: -организацију градилишта-уређивање површина намењених за изградњу -одређивање начина градње -планирање потребних радника и техничких средстава -праћење извршења послова Грађавински инжињери на основу пројеката, а пре почетка градње треба да ураде статичке и динамичке … Наставите са читањем

Објављено под 6. разред | Оставите коментар

Пренос података између ИКТ уређаја

Дигитална писменост подразумева могућност коришћења информационо комуникационих технологија (ИКТ) за проналажење, стварање и размену дигиталних садржаја.Рачунарски систем- рачунари су уређаји који обављају аутоматску обраду података.Састоје се од: Хардвера- обухвата оне делове рачунара које можете да додирнете, тј. „физичке“ делове рачунара. … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Цртање помоћу рачунара

Прошле године смо научили цртање у програму SketchUp. Пошто ове године обрађујемо машинство, потребно је подесити алатке за цртање и котирање које важе за машинство (јединице мере у милиметрима, котни број на средини и изнад котне линије, котне линије завршавају … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Употреба 3D штампе у изради тродимензионалних модела и макета

Да би неки модел могли да штампамо у 3Д, морали би имати 3Д штампач, материјал, софтвери рачунар. Потребно је прво припремити 3Д модел у дигиталном облику, односно нацртати предмет у неком програму за цртање 3Д модела. За то нам може … Наставите са читањем

Објављено под 5. разред | 1 коментар