Рециклажа у грађевинарству

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Организација рада у пољопривредној производњи


Историјски развој пољопривредне производње
У крајевима у којима је данас развијена земљорадња, од давнина успевају претече пшенице, ражи, кукуруза, грашка и паприка. Људи који су их у давној прошлости сакупљали, посматрали су њихов развој и одабирали су најотпорније биљке. А онда су, око 8.000 година пре нове ере, научили и да их узгајају. Почели су да припитомљавају животиње, које су се после показале као веома корисне. Говече је, на пример, вукло рало, које је претходило плугу.

Временом су људи почели да све више користе запрегу у обављању пољопривредних послова а појавиле су се и прве жетелице, сејалице и сл.

Проналаском парне машине у XIX веку израђени су први трактори на парни погон који су омогућили покретање  других пољоприврадних машина.

Данас се производе и користе трактори и многе друге пољопривредне машине које су снабдевене уређајима за аутоматско и сателитско вођење чиме се повећава како ефикасност тако и прецизност у обради.

Пољопривредна производња
Број становника на нашој планети се непрестално повећава и потреба за храном постаје све израженија. Производња хране, захваљуијћи невероватном напретку технике и технологије, постаје све лакша и продуктивнија. 
Пољопривреда је грана привреде која се бави производњом хране.
Пољопривредна производња дели се на биљну и сточарску.
Биљна производња обухвата производњу ратарских биљака, поврћа, воћа и винове лозе.  

Пољопривредна производња се дели на:

 • ратарство
 • повртларство
 • воћарство и
 • виноградарство

Ратарство  је основна грана пољопривреде и обухвата производњу биљних култура потребних за исхрану људи и животиња:

 • житарица (пшеница, кукуруз, јечам, овас, раж)
 • индустријских биљака(шећерне репе, соје, сунцокрета, уљане репице, лана, памука, конопље, дувана, зачинског и лековитог биља итд.)
 • крмног биља – биљака за сточну исхрану (луцерка, зелене крмне махунарке, суданске траве и др.)

Током биљне производње обављају се следећи радови:

 • ђубрење
 • основна обрада земљишта(орање)
 • предсетвена припрема земљишта(уситњавање земљишта, уништавање изниклог корова и припрема сетвеног слоја земљишта)
 • сетва или садња
 • нега биљака (међуредно култивисање, разбијање покорице, механичко уништавање корова, прихрана биљака, разређивање, наводњавање, хемијска заштита биљака од корова, биљмих бочести, штеточина итд.)
 • берба (жетва) (убирање плодова)
 • транспорт и смештај производа (одвожење у силосе, хладњаче, сушаре, магацине, фабрике за даљу прераду и др.)

Сточарска производња обухвата узгој свих врста домаћих животиња.

Дели се на:

 • свињарство
 • говедарство
 • овчарство
 • коњарство
 • живинарство
 • пчеларство итд.

У сточарској производњи неопходни су следећи радови:

 • смештај стоке  (фарме,товилишта)
 • исхрана стоке (припрема сточне хране, превоз и дозирање-расподела хране и воде)
 • нега стоке (хигијенска и здравствена)
 • прикупљање производа (млеко, јаја, вуна, перје, мед) и
 • производња подмлатка (телад, јагњад, прасад, пилићи и сл.)

Организација рада знатно утиче на успешност модерне пољопривредна производње.

Она обхвата:

 • планирање производње (врсте производа, сировина и материјала, површина земљишта, машина, радне снаге, смештајног простора, цене, прихода, расхода …)
 • припрему за поизводњу (земљиште, сировине, материјал, смештајни простор …)
 • производњу
 • контролу квалитета производа (током и после производње)
 • смештај и чување производа (силоси, магацини, хладњаче…)
 • продају производа (сортирање, паковање и транспорт до купца)

Пољопривредну производњу треба организовати тако да се најефикасније искористи:

 • земљиште
 • људска радна снага
 • сировине
 • механизација и сл.

да би се добило што више хране.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Врсте цртежа

Техничке цртеже смо према врсти поделили на следеће начине:

-радионички цртеж (детаљани цртеж) је цретж само једног дела и садрже неопходне податке за израду тог дела

радионички цртеж

-скопни цртеж-приказује предмет који је састављен од 2 или више делова, делови се на том цртежу не котирају, али цртеж има означене позиције

склопни цртеж

-монтажни цртеж-приказује како се делови међусобно склапају

монтажни цртеж
Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима

Због гужви у саобраћају, у развијенијим деловима света возачи и путници у
возилима проведу веома много времена годишње. Да би се решиле гужве у саобраћају, решења се проналазе кроз разне пројекте засноване на употреби рачунарских система и симулацијама различитих саобраћајних случајева, односно у обједињавању информатичких и саобраћајних инфраструктура.

Употреба компјутера се простире на скоро све области људског живота,  те то није мимоишло ни саобраћај. Интелигентни транспортни системи (ИТС), који се такође називају и транcпортна телематика, укључују широк спектар алата и услуга које проистичу из информационих и комуникационих технологија. Ови системи  пружају значајне користи везане за оперативну ефикасност, поузданост услуге, управљања инфраструктуром, повећану безбедност у саобраћају, смањен лош утицај на околину и вредне информационе услуге за кориснике транспорта. Опсег система укључује системе за:
– аутоматско управљање саобраћајем;
– подршку операцијама јавног транспорта;
– управљање потражњом;
– информисање путника и услуге планирања путовања;
– управљање теретом и возним парком;
– решавање инцидената и подршку хитним службама;
– услуге електронског плаћања и наплате путарина;
– напредне технологије у возилу.

Први телематички системи који су се појавили касних шездесетих година прошлог века били су компјутеризовани системи контроле сигнала дизајнирани тако да оптимизују проток саобраћаја у градовима. Временом се развијао  тако да опсег система који сада постоје је широк, укључујући подршку за комерцијалне услуге транспорта терета и јавног превоза, као и телематику у возилу и информисање путника. Шире се на све видове транспорта – не само на друмски, већ и железнички, водени и ваздушни.
Да бисмо могли да искористимо њихов максимални потенцијал, важно је да ови системи раде на координиран начин у целој транспортној мрежи, не само на националном, већ и на европском нивоу. Ово се може постићи уколико постоји слагање са Европском архитектуром ИТС оквира.

Информације за путнике

Провајдери ИТС услуга могу да понуде информације путницима на разне начине,  пре и током путовања, нпр. уређајима у возилу, услугама заснованим на Интернету, таблама са порукама, посебним киосцима, мобилним телефонима итд, пружајући подршку избору најбоље трасе, као и информације о трошковима пута.
ИТС се креће ка пружању комплетне ‘услуге путовања’: од планирања пута и вођења трасом, до резервације карата и места за паркинг. Везе са туристичким сервисима нуде додатне услуге, као што су резервација хотела, информације о местима која треба посетити итд.

Примери

 Аутоматско праћење саобраћаја, времена и услова на путу омогућава давање савета путницима о томе да ли да промене трасу или начин путовања. Возачи, на пример, могу бити упозорени о гужви на путу испред њих и могу им се предложити алтернативни правци.

Путници у јавном превозу могу се обавештавати о очекиваној сатници у возилима, на станицама, мобилним телефонима или чак на Интернету, пре него што започну своје путовање. У овим данима међународних путовања, важно је бити у могућности да се планира и добије подршка за путовања преко границе. То значи да информациони системи у различитим земљама морају бити компатибилни.

ИТС у већим и мањим градовима

Већина главних урбаних зона у Европи већ корисити различите типове ИТС-а да би подржали контролу и управљање саобраћајем и операцијама јавног превоза, као и за појачавање и контролу приступа. Растући број сектора градског превоза жели да искористи предност која се добија интегрисањем таквих система.

Примери

Интеграција система контроле саобраћаја, управљање јавним превозом и информације за путнике омогућавају:
– да доласци аутобуса постану редовнији дајући им приоритет саобраћајним сигналима;
– возачима да избегну закрчења и брзо стигну до слободног паркинг-места путем аутоматског усмеравања;
– омогуће путницима да упореде информације о путовању различитим превозом пре него што започну путовање;
– обезбеде информацију која омогућава путницима да променепутне планове када дође до инцидената и кварова.
Интероперативност електронских система омогућава контролу приступа
урбаним зонама кроз различите облике наплате путарине.

ИТС на аутопутевима

Закрчење може бити подједнако лоше и изван градова. Постоји много ИТС апликација које су дизајниране као помоћ у управљању саобраћајем и подршка возачима на аутопутевима и другим путевима.

Примери
– аутоматска рампа која регулише прилаз закрченим аутопутевима или петљама,
– давање информација о саобраћају и савета возачима путем знакова изнад пута или уређаја у возилу,
– контрола брзине саобраћаја на закрченим аутопутевима да би се уравнотежио свеукупан проток возила,
– системи откривања несрећа који аутоматски шаљу поруке центрима за контролу саобраћаја и обезбеђују непосредно упозоравање возача,
– системи за „интелигентно прилагођавање брзине“ (ИСА) који осигуравају да се у сваком тренутку поштују ограничења брзине – и чак динамично мењају ограничења према путу, саобраћају или временским условима.

Помоћне услуге

Постоји доста ИТС апликација. Оне укључују безготовинско плаћање за услуге, решавање незгода и подршку активностима спровођења закона.
Примери
– систем плаћања, нпр. ‘паметном картицом’ која омогућава путнику да плати за паркинг, информације о путу, путарини, коришћење система јавног превоза итд.
-аутоматски систем наплате путарине који омогућава наплату тачне суме возилима, без стајања на наплатним кућицама.
– систем у возилу може да генерише аутоматски позив у помоћ услучају несреће. Центар за позиве даје хитној служби (службама) прецизну локацију и води их до места уз помоћ система за управљањесаобраћајем.
– ИТС може помоћи у управљању у изузетним условима друмског транспорта, нпр. проласка опасне робе и управљања на мостовима и у тунелима.
– ИТС се може користити за аутоматско откривање саобраћајних прекршаја, нпр. пребрзе вожње, непоштовања саобраћајне сигнализације, уз детаље о возилу које је начинило прекршај.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Професије и подручја рада у саобраћају

Занимања у области саобраћаја обухватају превоз путника и робе у свим врстама саобраћаја, друмском, железничком, ваздушном, воденом саобраћају итд.

Људи који раде на пословима саобраћаја морају да имају развијено чуло вида и слуха, морају да се сналазе у простору, да имају добру ускалђеност руку и ногу, да имају прецизност, организованост, одговорност итд.

Занимања у области саобраћаја су:

-возач моторних возила-управља разним моторним возилима

-машиновођа-управља локомотивом, ради на састављању композиције  унутар железничке станице

-бродовођа-управља пловидбом, одерђује курс, брзину пловидбе итд.

-техничар друмског саобраћаја-организује превоз путника и терета

-техничар ваздушног саобраћаја-контролише долазак и одлазак авиона на аеродрому, пружа информације  и услуге путницима на аеродрому

-наутички техничар-управља бродом, саставља конвоје, организује одржавање и снабдевање брода, управља укрцавањем и искрцавањем путника и терета итд.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Улога, значај и историјски развој саобраћаја

Праисторијски човек се стално селио, тражећи ново место где ће се настанити.

Испочека је сам носио своју имовину, а како су раздаљине постајале све веће, морао је себи олакшати селидбу. Кретање је постало много лакше са проналаском точка, израдом запрежних кола које су вукле животиње. То је биo почетак копненог саобраћаја. Такав вид саобраћаја се задржао све до појаве мотора са унутрашњим сагоревањем (који су у данашњим аутомобилима).

Дупљајска колица

Први ауто био је на парни погон, који се кретао брзином од око 5km/h, и направио га је француз Никола Кињо у другој половини 18.века (око 1770 год.).

Први аутомобил са СУС мотором израдио је Карл Бенц, 1866.год.,  максимална брзина је била 17 km/h.

1880. године десила су се два важна открића: бензински мотор и гума напуњена ваздухом.

1883.године Дебутвил је уградио први бензински мотор у аутомобил.

Крајем 19. века Хенри Форд је осмислио аутомобил са двоцилиндричним бензинским мотором. Кренула је масовна производња,   а модел Форд Т произведен је у 2000 000 примерака и проглашен је за аутомобил 20. века.

Развој воденог саобраћаја

Човек је прво користио стабла која су плутала по води да би савладао водене препреке. Дубљењем дрвета је начининио први чамац. Повезивао је стабла у једну целину и тако добијао сплавове.  Касније прави бродове који су покретани веслима, потом су користили једра за покретање бродова са једним јарболом, па са три јарбола. Појавом парних машина прешло се израду пароброда који су у прво време користили за погон бочни точак. Значајн напредак је направљен појавом дизел мотора који је омогућио даљи развој бродова. У новије време се праве бродови на нуклеарни погон.

пароброд

              

брод

Развој ваздушног саобраћаја

Први успешни летови су обављени почетком 19. века и то у балонима који су пуњени гасовима лакшим од ваздуха. Први лет авионом су остварили браћа Рајт 1903. године у авиону сопстевене конструкције, а лет је трајао 12 секунди.Чарлс Линдберг је прелетео 1927. године Атлански океан и пут од Њујорка до Париза тј. 5800 км јепрелетео за 33 сата.

После 2. светског рата је посебно изражен развој авио индустрије, где су авиони постали веома удобни за превоз путника уз повећану сигурност и безбедност. Контрола лета се врши уз помоћ центара са радарским системом осматрања.

 

Човек се није задовољио само освајањем ваздушног простора који ми називамо небо. Последњих деценија сведоци смо успешних летова ван наше планете.Човек је успешно извео експедицију спуштања на Месец са људском посадом и експедиције на Марс и друге планете без људске посаде. Израђена је прва међународна станица која врши истраживања свемира.

7600_medjunarodna-svemirska-stanica-02-fonet_f

Развој железничког саобрћаја

Првобитни облици железничко саобраћаја су се користили у 16. веку за извлачење руде из рудника у Немачкој и Енглеској, а за то су направљена теретна кола која су вукли коњи по примитивним шинама. Открићем парне машине (Џемс Ват 1790. године) железнички саобраћај почиње да се развија.

Почетком 19. века  Стивенсон је користећи принцип рада парне машине, конструисао парну локомотиву која се кретала по шинама., а могла је да повуче знатно већи терет од коња.

Прве локомотиве су биле на парни погон, после су прављене  локомотиве са дизел мотором и електричне локомотиве. Данас  железнички саобраћај постаје модернији и постижу се велике брзине, а праве се и лебдећи возови практично лебде по једној шини.

                                                             

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Употреба информационих технологија у савременом саобраћају

Примена ИТ је присутна у свим људским делатностима па и у саобраћају.

За контролу путничког и теретног саобраћаја користе се савремени информационо-технички уређаји, опремљени системима за праћење и навигацију. Тиме се  стварају  нове могућности да се постигне што већа безбедност у саобраћају.

Контрола кретања саобраћајних средстава у свим врстама саобраћаја врши  уз помоћ уређаја који се назива Џи-Пи-Ес (GPS). У возила се уграђују предајници сигнала који се примају преко сателита, те се на  тај начин одређује се положај возила у сваком тренутку,

Информационе технологије нам омогућавају и примање обавештења о реду вожње саобраћајних средстава, резервацију и куповину карата без одласка на продајно место.

Постоје и уређаји за аутоматско бројање саобраћаја, који контролишу оптерећеност путева.

Информационе технологије користе се за регулисање друмског саобраћаја на раскрсницама. На прометним раскрсницама поштовање прописа контролише се камерама, а регулише семафорима.

Саобраћај на железници контролише се из контролне собе, одакле се прати кретање возних композиција, метроа и сл.

Кретање авиона и возила ваздушног саобраћаја прати се из контролног торња.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу.

Технички уређаји у домаћинству: шпорет, микроталасна пећница, тостер, фен, машина за прање и/или сушење веша, пегла, усисивач, бојлер, фрижидер, миксер.

Савремени електронски уређаји су лаптопови, рачунари, паметни телефони, таблети.

Савременији апарати и уређаји олакшавају нам свакодневни живот и рад, али могу и штетно да делују на наше здравље уколико их неправилно или претерано дуго користимо.

Пре прве употребе неког апарата и уређаја у кући, обавезно треба прочитати  упутство за употребу, које иде уз сваку куповину новог апарата. У упутству прочитати главне делове и карактеристике апарата, принцип рада и начин одржавања.

Правилном употребом кућних апарата штитимо себе од струјног удара и продужавамо  век трајања самог апарата.

Мобилне телефоне не треба остављати прикачене на пуњач поред узглавља. Чим се батерија напуни, потребно је искључити пуњач.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Корпице за јаја

Ова галерија садржи 11 фотографија.

 

Галерија | Оставите коментар

Републичко такмичење

Тестови:

5.разред

6. разред

7. разред

8. разред

Практични радови:

5. разред

6. разред

7. разред

8_разред

 

 

Објављено под Такмичења | Оставите коментар