Архиве категорија: 7. разред

Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, преносни, управљачки, кочиони)

Аутомобили имају следеће главне делове : 1.-предње вешање, 2.-гума,3.-управљачки механизам, 4.-трансмисија, 5.-задње вешање, 6.-диск кочнице, 7.-резервоар за гориво, 8.-каросерија, 9.-унутрашњи простор-за путнике, 10.-мотор, 11.-хладњак Каросерија -носи све делове аутомобила и омогућава њихово функционисање као целине. Најчешће се израђује се од челичног … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Зависност очувања животне средине од технологије

Животна средина представља скуп природних и створених вредности чији  међусобни односи чине окружење и услове за живот, а Уставом се предвиђа право на здраву животну средину као једно од основних права и слобода сваког грађанина. Загађење животне средине представља уношење загађујућих … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде

Без електричне енергије не можемо замислити живот. Електричну енергију у домаћинству користимо на разне начине и представља велики издатак у домаћинству. Доста електричне енергије се може уштедети употребом енергетски ефикасних кућанских апарата. Постоје и једноставнији начини уштеде. Нека домаћинства имају … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Ортогонална пројекција – вежбе

најједноставнија вежба вежба 1 вежба 2 вежба 3 вежба 4 вежба 5 вежба 6 вежба 7 вежба 8 вежба 9 вежба 10 вежба 11 вежба 12 вежба 13 вежба 14 вежба 15 вежба 16 вежба 17 вежба 18 вежба 19 … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | 2 коментара

Обрада метала без скидања струготине

У обраду метала без скидања струготине спадају: ливење,  деформисање (сабијање – ковање, извлачење, истискивање, ваљање, савијање и одвајање), спајање (завртњима, заваривањем, лемљењем и закивањем) савремени поступци обраде (електроерозија, плазма технологије и обрада ласером). Ливење је поступак обраде метала при коме се готов производ (одливак) израђује ливењем течног … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Машине спољашњег транспорта

Саобраћајни систем је скуп средстава који омогућавају превоз путника и терета као и пренос информација из једног места у друго. Обухвата: саобраћајна средства, саобраћајнице,  саобраћајне установе и саобраћајну регулативу. Саобраћајна средства служе да се њима транспортују путници или терети. Сва … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Ергономија

У ужем смислу значења ергономија је наука која се бави дизајном производа на начин који ће обезбедити најефективнију прилагођеност људском телу. Ергономија садржајно јесте мулти и интердисциплинарна наука која се бави системом човек-машина како би се машина прилагодила човековим био-психо-социјалним … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Управљање моделима помоћу рачунара

Рачунари имају врло значајну примену у управљању машинама, процесима, пословним системима. Помоћу рачунара се може управљати звучним, светлосним, механичким и другим појавама, може се управљати сателитима, роботима, железницом, кућним апаратима, медицинским апаратима, паметним кућама, процесима производње, саобраћајем, итд. Појам управљање процесима или процесно управљање, … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Појам робота. Врсте робота, намена, конструкција.

Сам термин робот сковао је 1921. чешки драматичар Карел Чапек, према чешкој речи роботник, која се може превести као роб, радник и сл. Његова драма ‘Р.У.Р.’ лансирала је узнемирујућу идеју о роботима, као уметним хуманоидним робовима који се буне против … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Интерфејс систем веза са рачунарима

Структура рачунара заснована је углавном на принципу математичара Фон Нојмана. Према Фон Нојману рачунар се може рашчланити на три основна дела: централну процесорску јединицу, меморијски систем  – меморија, улазно-излазни систем. Два основна задатка централне процесорске  јединице су обрада података и усклађивање деловања читавог система. … Наставите са читањем

Објављено под 7. разред | Оставите коментар