Ортогонална пројекција – вежбе

најједноставнија вежба

вежба 1

вежба 2

вежба 3

вежба 4

вежба 5

вежба 6

вежба 7

вежба 8

вежба 9

вежба 10

вежба 11

вежба 12

вежба 13

вежба 14

вежба 15

вежба 16

вежба 17

вежба 18

вежба 19

вежба 20

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Рад и организација радног места у кабинету. Примена мера заштита на раду.

Радно место у кабинету техничког и информатичког образовања представља радни сто,  столица, рачунар и потребан алат и прибор.

На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно. Алат и прибор  треба да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама и алат не би требао међусобно да се додирује. Материјал  треба ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље.

радно место

Након завршетка задатка алат треба очистити, оставити на предвиђено место. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на за то предвиђено место.

Сви који раде у кабинету морају поштовати ред и правила о раду и заштити на радном месту.

Мере заштите на раду:

Машине и други прибор за који вам професор није објаснио како се њима рукује не дирати.

Не дирати електричне уређаје, поготово не дирати покретне делове.

Машине и алат са којима се ради морају бити исправни.

Треба правилно руковати машинама, алатом и прибором.

При неким радњама користити заштитну опрему- наочари, рукавице, капу, кецељу и сл.

Не примицати се близу монитотра да неби кварили вид.

Важно је приликом седења у школи правилно држати тело да неби дошло до кривљења кичме

За успостављање реда поред наставника и дежурног редара су задужени сви ученици.

Забрањено је пушење, паљење отпада и сл.а

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Појам технике и технологије

Ради задовољења основних животних потреба људи су производили разне техничке творевине и тако стварали  ново подручје  животног окружења односно технику.

Техника је скуп знања,  вешина и умећа, заснованих на научној основи у свим областима људског живота.

Главне  гране технике су грађевинарство, машинство,  саобраћај и електротехника.

Технологија је заправо начин на који се нешто производи, а обухвата сировине, материјале, радне процесе и  уређаје на којима се нешто производи.

Приликом  производње техничких средстава треба водити рачуна да су та средства  сигурна приликом коришћења, да се рационално  користи   енергија  и сировине,  да се води рачуна о насталом отпаду, да се води рачуна о емисији штетних гасова. Техничка средства приликом коришћења подложне су трошењу и кварењу  и да би то успорили,  морамо их одржавати. То чинимо техничким прегледима, сервисирањем и потребним поправцима.

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Пример могуће примене робота у грађевинарству

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Модел ветрењаче

Модел ветрењаче, рад  Теодоре Глигоревић, ученице 7-2:

Објављено под Радови ученика | Оставите коментар

Модел трактора

Радови ученика 6-1,према цртежима и упутствима из конструкторског комплета Едука :

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Објављено под Радови ученика | Оставите коментар

Модел виљушкара

Рад Ање Секулић, ученице 7-1:

Објављено под Радови ученика | Оставите коментар