Сталак за оловке

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Према цртежима из конструкторског комплета за 5. разред Едука

Објављено под Радови ученика, Uncategorized | Оставите коментар

Tакмичење из техничког и информатичког образовања

Пропозиције за такмичење из техничког и информатчког образовања за 2014/2015. годину

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Наш рад „Шара, сат и време“ је увршћен у базу знања Креативне школе за 2013/14. годину

Наш интердисциплинарни час „Шара, сат и време“ увршћен је у базу знања Креативне школе за школску 2013/14. годину у категорији ликовна култура. Наизглед неспојиво …. повезали смо часове ликовне културе, биологије, физичког васпитања, музичке културе,математике и техничког и информатичког образовања у један час око исте теме -сат и време….

Шара, сат и време

 

Објављено под Uncategorized | 2 коментара

Пример цртања и котирања вешалице у SketchUp-u

Прво се изврше основна подешавања Window/Model info.

podešavanja u SketchUp 2

 

podešavanja u SketchUp

Сада се уз помоћ алатке Tape Measure Toll повлаче помоћне линије на произвољној удаљености, од x и од y осе (потребне за цртање ивица модела).

povlačenje pomoćnih linija u SketchUp-u

 

Подесимо поглед одозго Top и  алатком Zoom Window Tool зумирајмо радну површину (  – кликнемо на њу и превучемо преко радне површине).

pogled odozgo i  zumiranje

Уз помоћ алатке Tape Measure Toll цртају се помоћне линије, а у Value Control Box се уносе димензије (куцамо их на тастатури и  кликнемо Enter).

crtanje pomoćnih linija u SketchUp-u. 1

Цртање вешалице

Након цртања помоћних линија приступамо цртању вешалице.

Цртање лучних делова:

crtanje pomoćnih linija u SketchUp-u

crtanje polukruga u SketchUp-u

crtanje luka

 

Спајање лучних делова са правим линијама:

crtanje linija

Алатком  Select Tool ( strelica) и тастером Delеte, обришу се отвори вешалице.

brisanje površina

 

izrezane površine

Алатком Paint Bucket ( Paint Bucket  ) бојимо вешалицу текстуром дрвета (Materials –Wood).

izbor materijala

 

izbor materijala 2

 

 

obojena vešalica

Алатком  Dimension Tool ( alatka za kotiranje  вршимо котирање.

kotiranje

Алатком Eraser Tool ( Eraser Tool )  бришемо помоћне линије и снимимо цртеж (File/Export/2D Graphic).

brisanje pomoćnih linija

snimanje crteža

Објављено под 6. разред | 1 коментар

Техничко писмо

Да би  технички цртежи били  читљиви,  стандард је прописао  да се на техничким цртежима мора  користити техничко писмо.

Техничка слова могу бити усправна под углом од 90о  (тип Б) и коса под углом од 75о  (тип А),  ћирилична и латинична. Стандардом  је прописан однос између великих и малих слова, ширина слова, размак између редова, размак између слова и др.

техничко писмо

Tehničko pismo ćirilica-koso

tehnicko pismo uspravno-ćirilica

Tehničko pismo latinica-koso

Све величине техничког писма одређују се у зависности од називне висине h великих слова и бројева. Стандардом су прописане називне висине h техничког писма: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 и 20 mm. Називна висина техничког писма одређује се према величини расположивог простора.

Називна висина h је висина великих слова и бројева. Величином h одређене су и све друге димензије слова и бројева. Висина малих слова износи 7/10 h. Ширина великих слова износи 7/10 h, а ширина малих слова и бројева 6/10 h.

veličina  tehničkih slova

 

 

 

Објављено под 5. разред | Оставите коментар

Ортогонална пројекција – вежбе

најједноставнија вежба

вежба 1

вежба 2

вежба 3

вежба 4

вежба 5

вежба 6

вежба 7

вежба 8

вежба 9

вежба 10

вежба 11

вежба 12

вежба 13

вежба 14

вежба 15

вежба 16

вежба 17

вежба 18

вежба 19

вежба 20

вежба 21

вежба 22

Објављено под 7. разред | Оставите коментар

Рад и организација радног места у кабинету. Примена мера заштита на раду.

Радно место у кабинету техничког и информатичког образовања представља радни сто,  столица, рачунар и потребан алат и прибор.

На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно. Алат и прибор  треба да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама и алат не би требао међусобно да се додирује. Материјал  треба ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље.

радно место

Након завршетка задатка алат треба очистити, оставити на предвиђено место. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на за то предвиђено место.

Сви који раде у кабинету морају поштовати ред и правила о раду и заштити на радном месту.

Мере заштите на раду:

Машине и други прибор за који вам професор није објаснио како се њима рукује не дирати.

Не дирати електричне уређаје, поготово не дирати покретне делове.

Машине и алат са којима се ради морају бити исправни.

Треба правилно руковати машинама, алатом и прибором.

При неким радњама користити заштитну опрему- наочари, рукавице, капу, кецељу и сл.

Не примицати се близу монитотра да неби кварили вид.

Важно је приликом седења у школи правилно држати тело да неби дошло до кривљења кичме

За успостављање реда поред наставника и дежурног редара су задужени сви ученици.

Забрањено је пушење, паљење отпада и сл.а

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар